002


De regels van de GMH gelden voor:

  • Leveranciers van medische hulpmiddelen
  • Zorgprofessionals die betrokken zijn bij het adviseren, selecteren, inkopen, voorschrijven, aanpassen van medische hulpmiddelen
  • instellingen waarin deze zorgprofessionals werkzaam zijn

Medische hulpmiddelen zijn alle producten die onder de Wet op de Medische Hulpmiddelen vallen. Bijvoorbeeld: implantaten, medische apparatuur, diagnostische testen, hoortoestellen, incontinentiemateriaal, rolstoelen.

De regels zijn wederkerig: wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de andere partij niet vragen of ontvangen.