007

 

  • Sponsoring van projecten of activiteiten (# bijeenkomsten) mag alleen als:

    • dit dient ter ondersteuning van onafhankelijk medisch onderzoek/medische wetenschap, verbetering patiëntenzorg, bevorderen scholing of voorlichting
    • de gesponsorde een georganiseerd samenwerkingsverband is (geen individuele zorgprofessional)
    • alle afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke overeenkomst
  • Zorgprofessional heeft voorafgaande toestemming van werkgever/raad van bestuur nodig.

  • Voor sponsoring van bijeenkomsten: zie regels voor financiële bijdragen aan bijeenkomsten.