004


Leveranciers mogen alleen een financiële bijdrage aan individuele zorgprofessionals geven voor deelname van bijeenkomsten (zoals congressen, symposia, nascholing)  als:

 • programma evenwichtig en redelijk is en geen recreatieve en sociale activiteiten bevat (m.u.v. logische onderbrekingen zoals koffiepauzes, lunches, eventueel diners)
 • locatie gerechtvaardigd is (zowel de plaats als de faciliteiten)
 • kosten redelijk zijn en uitsluitend vergoeding voor inschrijving, reis, verblijf betreffen

Wanneer zijn kosten redelijk:

 • voor bijeenkomsten die
  • georganiseerd zijn door onafhankelijke derden (geen bemoeienis leverancier)
  • die geaccrediteerd zijn:

   max. € 500 (max. € 1.500 per jaar) of 50% van kosten (als zorgprofessional zelf ook 50% betaalt)

 • voor bijeenkomsten van leveranciers die niet geaccrediteerd zijn:
  max. € 75 (max. € 375 per jaar)

 • voor product-gerelateerde bijeenkomsten (noodzakelijk voor beslissing over aanschaf of producttraining op bepaalde locatie) geldt geen maximum aan kosten. Wel extra strenge eisen aan programma en locatie!

Afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en door zorgprofessional worden gemeld bij  werkgever/raad van bestuur.

Bij sponsoring van bijeenkomsten zijn de genoemde maximum bedragen niet van toepassing als de sponsorgelden alleen worden gebruikt voor algemene organisatiekosten en aan de voorwaarden met betrekking tot programma en locatie wordt voldaan. Sponsoring moet voorafgaand en tijdens bijeenkomst kenbaar zijn.