012

 

  • Zorgprofessionals kunnen diensten verlenen aan leveranciers, bijvoorbeeld deelnemen aan adviesraad, consultancy, onderzoek, lezingen geven. Voor deze diensten mag alleen worden betaald als:

    • de dienst een legitiem doel heeft en relevant is voor leverancier
    • de vergoeding marktconform is en alleen redelijke onkosten worden vergoed
    • alle afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd
  • Zorgprofessional heeft voorafgaande toestemming van werkgever/raad van bestuur nodig.