012

 

  • Zorgprofessionals kunnen diensten verlenen aan leveranciers, bijvoorbeeld deelnemen aan adviesraad, consultancy, onderzoek, lezingen geven. Voor deze diensten mag alleen worden betaald als:

    • de dienst een legitiem doel heeft en relevant is voor leverancier
    • de vergoeding marktconform is en alleen redelijke onkosten worden vergoed
    • alle afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd
  • Zorgprofessional heeft voorafgaande toestemming van werkgever/raad van bestuur nodig.

  • Als de vergoeding (honorarium en onkosten) van de beroepsbeoefenaar (cumulatief in één jaar) meer bedraagt dan € 500, dient deze te worden geopenbaard in het Transparantieregister Zorg. Dit geldt voor betalingen aan zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn opgenomen in het BIG-Register (met uitzondering van artsen die zijn ingeschreven onder het specialisme ‘huisartsengeneeskunde of ‘huisartsengeneeskunde met apotheek’). Hieronder vallen tevens de samenwerkingsverbanden van de genoemde zorgprofessionals, dan wel de instellingen waarin deze zorgprofessionals participeren of werkzaam zijn.