011


Is alleen toegestaan als het geschenk:

  • van geringe waarde is (max € 50 incl. btw), en
  • gerelateerd is aan de praktijk van de zorgprofessional, patiëntenzorg of educatieve functie heeft

Maximaal 3 geschenken per leverancier per jaar (max € 150)
Uitzondering voor productmonsters en bijzondere eenmalige gebeurtenissen