007

 

  • Sponsoring van projecten of activiteiten (# bijeenkomsten) mag alleen als:

    • dit dient ter ondersteuning van onafhankelijk medisch onderzoek/medische wetenschap, verbetering patiëntenzorg, bevorderen scholing of voorlichting
    • de gesponsorde een georganiseerd samenwerkingsverband is (geen individuele zorgprofessional)
    • alle afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke overeenkomst
  • Zorgprofessional heeft voorafgaande toestemming van werkgever/raad van bestuur nodig.

  • Als de vergoeding (honorarium en onkosten) van de beroepsbeoefenaar (cumulatief in één jaar) meer bedraagt dan € 500, dient deze te worden geopenbaard in het Transparantieregister Zorg. Dit geldt voor betalingen aan zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn opgenomen in het BIG-Register (met uitzondering van artsen die zijn ingeschreven onder het specialisme ‘huisartsengeneeskunde of ‘huisartsengeneeskunde met apotheek’). Hieronder vallen tevens de samenwerkingsverbanden van de genoemde zorgprofessionals, dan wel de instellingen waarin deze zorgprofessionals participeren of werkzaam zijn.

  • Voor sponsoring van bijeenkomsten: zie regels voor financiële bijdragen aan bijeenkomsten.