004

Individuele financiële bijdragen zijn alleen toegestaan als:

 1. programma: evenwichtig + redelijk (geen recreatieve/sociale activiteiten)
 2. locatie: gerechtvaardigd (plaats + faciliteiten)
 3. kosten: redelijk (alleen reis, verblijf, inschrijving)

Wat zijn redelijke kosten?

 1. Bijeenkomsten
  • organisatie onafhankelijk leverancier, of
  • accreditatie

   → max. € 500 (max. € 1.500 per jaar), of   
   50% betaald door zorgprofessional zelf

 2. Bijeenkomsten van leveranciers (geen accreditatie)
  → max. € 75 (max. € 375 per jaar)

 3. Product-gerelateerde bijeenkomsten (noodzakelijk beslissing aanschaf / producttraining)
  → geen maximum (let op: strenge eisen programma + locatie)


Verder:

 • afspraken schriftelijk vastleggen
 • meldplicht zorgprofessional bij werkgever/raad van bestuur


Voorwaarden sponsoring bijeenkomsten:

 • Sponsorgelden alleen bestemd voor organisatiekosten → geen maximum (wel voldoen aan voorwaarden programma + locatie)
 • Sponsoring kenbaar voorafgaand en tijdens bijeenkomst