011

  • Alleen toegestaan als:
    1. van geringe waarde (max € 50 incl. btw)
    2. gerelateerd aan praktijk zorgprofessional / patiëntenzorg of educatieve functie

  • Max. 3 geschenken per leverancier per jaar (max € 150)

  • Uitzondering voor productmonsters en bijzondere eenmalige gebeurtenissen