000


Is alleen toegestaan als het geschenk:

  • van geringe waarde is (max. € 50,- incl. btw), en
  • van betekenis is voor de beroepsuitoefening (zoals producten die in de medische praktijk kunnen worden toegepast en niet tot de routine praktijkuitgaven behoren of materialen met een informatief of educatief karakter)

Maximaal € 150,- per farmaceutisch bedrijf per jaar.

Er geldt een uitzondering voor productmonsters.