000


De regels van de CGR gelden voor:

  • Farmaceutische bedrijven
  • Beroepsbeoefenaren, zijnde zorgaanbieders die de bevoegdheid hebben om geneesmiddelen voor te schrijven of te leveren. Dit zijn artsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, apothekersassistenten, drogisten, physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.

De regels hebben een wettelijke grondslag in de Geneesmiddelenwet, waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toeziet. Afgesproken is dat het primaat voor de naleving van de regels ligt bij de CGR.

De regels zijn wederkerig: wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de andere partij niet vragen of ontvangen.