000

 

 • Sponsoring van projecten of activiteiten (anders dan bijeenkomsten) is alleen toegestaan als:
  • de sponsoring een innovatie of kwaliteitsverbetering betreft,
  • de sponsoring een (in)directe verbetering van de zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft,
  • de activiteiten niet op andere reguliere wijze worden gefinancierd,
  • de gesponsorde een georganiseerd samenwerkingsverband of instelling is (geen individu)
  • alle afspraken zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst
    
 • Voor sponsoring van bijeenkomsten gelden de regels voor financiële bijdragen aan bijeenkomsten.

 • Als de sponsoring van de organisator (cumulatief in één jaar) meer bedraagt dan € 500, dient deze te worden geopenbaard in het Transparantieregister Zorg. Voor meer informatie over de openbaarmaking van financiële relaties, kunt u deze informatiebrochure raadplegen.