000

 

  • In opdracht van farmaceutische bedrijven kunnen diensten worden verleend, bijvoorbeeld deelnemen aan een adviesraad, consultancy, onderzoek, geven van lezingen. Betaling voor deze diensten is alleen toegestaan als:
    • het doel van de dienst van belang is voor de uitoefening van de geneeskunst of de farmacie
    • de vergoeding (honorarium en onkosten) in een redelijke verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden
    • alle afspraken zijn vastgelegd één schriftelijke overeenkomst, waarin de doelstelling en uitvoering van de dienstverlening helder worden omschreven

De locatie waar de diensten worden verricht moet kunnen worden gerechtvaardigd.

Als de vergoeding (honorarium en onkosten) van de beroepsbeoefenaar (cumulatief in één jaar) meer bedraagt dan € 500, dient deze te worden geopenbaard in het Transparantieregister Zorg. Voor meer informatie over de openbaarmaking van financiële relaties, kunt u deze informatiebrochure raadplegen.