003


Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij keuzes maken op basis van integere, medisch-inhoudelijke gronden en dat geen sprake is van ongewenste beïnvloeding door het bedrijfsleven op deze keuzes. Om daaraan een bijdrage te leveren kennen wij in Nederland gedragscodes die voorwaarden stellen aan financiële relaties tussen zorgprofessionals en het bedrijfsleven:

  • CGR Gedragscode over de relatie tussen farmaceutische bedrijven en voorschrijvers/apothekers
  • GMH Gedragscode over de relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals

Deze gedragscodes zijn op onderdelen vergelijkbaar, maar kennen ook verschillen.

Wilt u weten welke financiële relaties zijn toegestaan met farmaceutische bedrijven of leveranciers van medische hulpmiddelen, klik dan op de buttons aan de rechterzijde.button geneesmiddelen
button hulpmiddelen